در خواست همکاری ستاد انرژی معاونت علمی از دانش بنیانهای حوزه برق

در خواست همکاری ستاد انرژی معاونت علمی از دانش بنیانهای حوزه برق

ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان انرژی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از تمامی واحد های فناور، شرکت های دانش بنیان و هسته های دانش پایه دارای طرح یا محصول فناورانه در حوزه «مدیریت بار شبکه» مطابق با «ضوابط اجرایی برنامه های پاسخگویی بار» ابلاغی از سوی شرکت توانیر، دعوت به همکاری کرد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری زندگانی، ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان انرژی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پژوهشگاه نیرو و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در راستای مدیریت بار فیدرها در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در دوره اوج مصرف سال 1403 از تمامی واحدهای فناور، شرکت های دانش بنیان و هسته های دانش پایه دارای طرح یا محصول فناورانه در حوزه «مدیریت بار شبکه» مطابق با «ضوابط اجرایی برنامه های پاسخگویی بار» ابلاغی از سوی شرکت توانیر، دعوت به همکاری کرد. 

عقد قرارداد تجمیع کنندگی با شرکت های توزیع برق مطابق با ضوابط اجرایی پاسخگویی بار، تشکیل تیم های کارشناسی برای پیاده سازی طرح مطابق با ضوابط اجرایی پاسخگویی بار، ارایه خدمات مشاوره و توانمندسازی صنایع جهت پیاده سازی برنامه های مدیریت بار، هماهنگی و اخذ موافقت واحد های صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی جهت مشارکت در برنامه های پیشنهادی و اجرای برنامه های «مدیریت بار» روی فیدر های شهرک های صنعتی مطابق با ضوابط اجرایی پاسخگویی بار از جمله خدمات مورد انتظار از واحد های فناور، شرکت های دانش بنیان و هسته های دانش پایه است.

معرفی به شرکت های توزیع برق در هر منطقه جهت عقد قرارداد تجمیع کنندگی برای پیاده سازی طرح، شبکه سازی در سطح صنعت برق (وزارت نیرو و شرکت های تابعه) در راستای انتقال تجارب قبلی، معرفی و تسهیل دسترسی به پلتفرم های آموزشی و نظارت بر مصرف مشترکین از جمله خدمات قابل ارایه از سوی پژوهشگاه نیرو است. معرفی به شرکت شهرک های صنعتی در هر استان جهت برخورداری از حمایت های لازم برای پیاده سازی طرح نیز خدمات قابل ارایه از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران است.

خدمات مورد انتظار از واحد های فناور، شرکت های دانش بنیان و هسته های دانش پایه هم عقد قرارداد تجمیع کنندگی با شرکت های توزیع برق مطابق با ضوابط اجرایی پاسخگویی بار، تشکیل تیم های کارشناسی برای پیاده سازی طرح مطابق با ضوابط اجرایی پاسخگویی بار، ارایه خدمات مشاوره و توانمندسازی صنایع جهت پیاده سازی برنامه های مدیریت بار، هماهنگی و اخذ موافقت واحد های صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی جهت مشارکت در برنامه های پیشنهادی و اجرای برنامه های «مدیریت بار» روی فیدر های شهرک های صنعتی مطابق با ضوابط اجرایی پاسخگویی بار است.

 تمامی طرح ها و راهکار های فناورانه مدیریت بار شبکه در شهرک ها و نواحی صنعتی که منطبق بر ضوابط و آیین نامه ابلاغ شده از سوی وزارت های نیرو و صمت باشد، قابل بررسی است.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "در خواست همکاری ستاد انرژی معاونت علمی از دانش بنیانهای حوزه برق" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "در خواست همکاری ستاد انرژی معاونت علمی از دانش بنیانهای حوزه برق"، کلیک کنید.